Θεαγένειο: Οι νοσηλευτές αποσύρονται από τη διάλυση των κυτταριστατικών
Αποσύρονται από τη διάλυση των κυτταροστατικών οι νοσηλευτές του Θεαγενείου. Κάτι που σημαίνει πως οι χημειοθεραπείες θα πραγματοποιηθούν μετ’εμποδίων.
Στην ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων αναφέρει πως:

Η ανακοίνωση τους τονίζουν ότι: Από τις 23/1/2017 αποσύρονται οι νοσηλευτές από τη διάλυση των χημειοθεραπειών και ζητάμε άμεσα τη λειτουργία Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Φαρμάκου στην ευθύνη του νοσοκομειακού φαρμακείου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρρώστων, για να μην ταλαιπωρούνται και να παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο νοσηλείας έτσι όπως το δικαιούται ο κάθε άρρωστος, με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και την τεχνολογική πρόοδο”.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Από το 2008 έχει ανατεθεί στους νοσηλευτές, με εντολή της τότε διοίκησης του νοσοκομείου μας, και για “προσωρινά” η διάλυση και παρασκευή των χημειοθεραπειών.
Η παραπάνω απόφαση οδηγεί σε παράνομη εμπλοκή των νοσηλευτών στη διάλυση των Χημειοθεραπειών (Χ/Θ) και στη μη ύπαρξη Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Φαρμάκων (ΚΜΔΦ) στην ευθύνη του Νοσοκομειακού Φαρμακείου. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς.
Η ύπαρξη ΚΜΔΦ και η λειτουργία της από εξειδικευμένο προσωπικό έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για τους ασθενείς, τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο μας όσο και για την εξοικονόμηση πόρων αφού θα περιοριστεί η κατασπατάληση των φαρμάκων.
Το σωματείο των εργαζόμενων του Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ επανειλημμένα έχει ενημερώσει για τα παραπάνω και έχει απαιτήσει τόσο από τις διοικήσεις όσο και από το υπουργείο υγείας να δοθεί λύση στο πρόβλημα, δηλαδή, τη λειτουργία ΚΜΔΦ στο νοσοκομείο μας με ευθύνη εξειδικευμένου προσωπικού στα πλαίσια του νοσοκομειακού φαρμακείου και την πρόσληψη όσων εργαζόμενων χρειάζονται για την ορθή λειτουργία της. Παρ’ όλες τις εκκλήσεις μας, το υπουργείο και η διοίκηση του νοσοκομείου κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν.
Με βάση τα παραπάνω το Σωματείο Εργαζομένων του Α.Ν.Θ. ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ σας ενημερώνει ότι από τις 23/1/2017 αποσύρονται οι νοσηλευτές από τη διάλυση των χημειοθεραπειών και ζητάμε άμεσα τη λειτουργία Κεντρικής Μονάδας Διάλυσης Φαρμάκου στην ευθύνη του νοσοκομειακού φαρμακείου με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των αρρώστων, για να μην ταλαιπωρούνται και να παρέχεται το υψηλότερο επίπεδο νοσηλείας έτσι όπως το δικαιούται ο κάθε άρρωστος, με τη σύγχρονη επιστημονική γνώση και την τεχνολογική πρόοδο.
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ Α.Ν.Θ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

.

.


Powered By BloggerTips.gr